Dorota Surmańska kadra zarządzająca, dyrektor, Przewodniczący Zespołów Orzekających
Alina Wojtasiak-Drobina psycholog, tyflopedagog, doradca zawodowy
Katarzyna Pęczkowska psycholog, w trakcie kursu psychoterapii, hipoterapeuta
Monika Pawlikowska-Bek psycholog, z ukończonym kursem psychoterapii
Lucyna Pianka psycholog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera
Izabela Helińska pedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
Danuta Kwiecień pedagog, rewalidant, tyflopedagog, terapeuta SI  II stopnia, socjoterapeuta
Ewa Pokora pedagog specjalny, terapeuta-pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, neuroterapeuta, pedagog resocjalizacyjny
Beata Jaźwiec neurologopeda, surdopedagog
Iwona Żak-Głód neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta-pedagog, neuroterapeuta, polonista
Elżbieta Horwat fizjoterapeuta, terapeuta SI  II stopnia, terapeuta metody Vojty, terapeuta masażu Shantala, terapeuta k-Taping
Justyna Kołodziejczyk fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT Bobath, terapeuta masażu Shantala, terapeuta k-Taping, specjalista w zakresie WWR, autyzmu i Zespołu Aspergera
Grzegorz Gruszczyński lekarz pediatra
Ewa Szemraj główny księgowy
Adrianna Wojciechowska pracownik administracji
Jadwiga Kulbat pracownik obsługi